Geslaagde jaarvergadering Vogelwacht Feankleaster e.o.

Voorzitter Sije Schotanus opende afgelopen vrijdagavond in de Trije Doarpen om 20:10 uur de vergadering van de vogelwacht Feankleaster e.o., eerst werden de notulen en jaarverslagen van vorig jaar doorgenomen en goedgekeurd.Gosse Bouma en Ruurd Veenstra waren aftredend, en Gosse was herkiesbaar, vanuit de aanwezige leden (43) stond er meteen iemand op om de plaats van Ruurd in te nemen binnen het bestuur, te weten Johan Lautenbach. Gosse Bouma vertelde over het onderhoud aan het ooievaarsnest in Feankleaster, afgelopen winter zijn de hekjes weer geschilderd, dit keer door de nieuwe secretaris Sjoerd Couperus. De hekjes zien er weer super uit. Komende winter zullen waarschijnlijk de 4 hoekpalen vervangen moeten worden.Het steenmarteronderzoek waar de Vogelwacht Feankleaster e.o. vorig jaar aan mee hebben geholpen krijgt dit jaar weer een vervolg. De resultaten waren vorig jaar bijzonder goed, geen predatie kunnen waarnemen op de camera's. Ze zijn benieuwd hoe het dit jaar zal...

Lees verder »