Vrijwilligers Vogelwacht Dokkum e.o. leggen schelpenbiotoop aan

Vrijwilligers van de Vogelwacht Dokkum e.o. hebben zaterdagochtend een schelpenbiotoop aangelegd. Dit hebben ze gedaan met een speciaal doel. Het is niet bedoeld als een wandelpad, maar als broedlocaties voor diverse vogelsoorten. Met name pleviersoorten (kleine plevier en bontbekplevier), kluten, scholeksters en ook sterns broeden graag op en tussen de schelpen. De Vogelwacht wil niets liever dan veel vogels terug in het gebied Noardeast-Fryslân. Dit kun je mede realiseren door de omstandigheden aantrekkelijk te maken voor de diverse soorten.De ideeën waren om dit aan te leggen in het waterproject Sud Ie. Na toestemming van de provincie heeft het bestuur besloten dit zo snel mogelijk te realiseren in verband met het aankomend broedseizoen.Vrijwilligers Vogelwacht Dokkum e.o. leggen schelpenbiotoop aan

Lees verder »