Verkeersveiligheid is geen grap op CBS het Kompas

HEERENVEEN – Op maandag 1 april heeft de wijkagent samen met de verkeersouder en drie leerlingen uit groep 7 van CBS Het Kompas een verkeersactie gehouden. Deze speciale dag werd gebruikt om de tút en d’r út zone voor de school onder de aandacht te brengen. Hier is het de bedoeling dat de ouders niet parkeren, maar de kinderen afzetten en dan weer doorrijden. Parkeren kan wel op de aangewezen plaatsen in de buurt, maar niet in de schoolzône. De ouders ontvingen in plaats van een boete een flyer met daarop de tekst: “Heeft uw kind niet genoeg aan 1 tút, dan mag u d’r hier niet út.” Met deze succesvolle actie vragen we aandacht voor de verkeersveiligheid rondom de school, want dat is natuurlijk geen grap.

Lees verder »