Afscheid na 38 jaar brandweerdienst

Tijdens de korpsavond van Brandweer Ternaard werden verschillende personen in het zonnetje gezet. Diploma’s waren er voor Gerard Wiersma en Peter Sannes, Tjisse van der Wal en Ate Tienstra kregen een oorkonde voor 20 jaar brandweerdienst. Klaas Schoorstra kreeg een oorkonde voor 38 jaar brandweerdienst en er tevens werd stil gestaan bij zijn in januari genomen afscheid van blusgroep Ternaard.Tijdens deze korpsavond werd er door Jan Yde van der Kooi, clusterhoofd Noordoost van Brandweer Fryslân stil gestaan bij de inzetten van korps Ternaard in 2018, in totaal 47 meldingen kregen de blusgroep leden voor de kiezen van enkele malen berm- tot middel- en grote branden. Een speciale melding was de gaslekkage in Metslawier waarbij de gastransportleiding richting Schiermonnikoog werd geraakt bij werkzaamheden in een bouwland. Ook het nieuwe accu redgereedschap werd als een aangename wijziging op de auto ervaren.DiplomaDat je als brandweer geoefend moet blijven en dat je na de...

Lees verder »