Boeren slaan aan op gratis kruidenmengsel voor weideranden

Er melden zich volop melkveehouders voor het gratis kruidenzaad van landschapscollectief Grutsk op ús Greidefûgels. De eerste 100 zakken zijn al vergeven. Een nieuwe voorraad is onderweg.

Lees verder »