Dockinga College sluit locatie Ferwert

De locatie Ferwert van het Dockinga College ondervindt al een aantal jaar ernstige gevolgen van de krimp. Door de daling van het leerlingenaantal is het steeds lastiger om goed onderwijs te organiseren, stijgt de werkdruk van het personeel onaanvaardbaar en dreigt er een tekort aan financiële middelen. Met het leerlingenaantal voor het nieuwe schooljaar verliest de locatie de bekostiging als nevenvestiging. Dit heeft het bestuur van het Dockinga College tot het voorgenomen besluit gebracht, om vanaf schooljaar 2019-2020 de locatie te sluiten. Voor komend schooljaar is het leerlingenaantal circa 100. De grens voor bekostiging is 120 leerlingen. “We zien door de krimp in de regio en de keuzes die gemaakt worden voor scholen in o.a. Dokkum en Leeuwarden, geen perspectief meer voor het aanbieden van kwalitatief goed onderwijs in Ferwert,” aldus Geert van Lonkhuyzen, dagelijks bestuurder van het Dockinga College. Het genomen besluit heeft grote gevolgen voor de leerlingen en...

Lees verder »