“Friese taal in 2030: met tussenstappen naar de top”

DINGtiid, het orgaan voor de Friese taal, kijkt met een goed gevoel terug op een productief 2018. Een hoogtepunt vorig jaar was het adviseren rondom de nieuwe Bestuursafspraak Friese Taal en Cultuur (BFTK) 2019-2023. DINGtiid heeft waardering voor de langetermijnambities voor het Fries in de nieuwe BFTK, maar wijst wel op het belang van de juiste processen. Daarnaast heeft DINGtiid zijn zorgen geuit over de hoge rapportagedruk bij de Raad van Europa en de zorgelijke situatie bij de Fryske Akademy.Bestuursafspraak focust op langetermijnambitie De kerntaak van DINGtiid is het adviseren van zowel Rijk als provincie over de positie en gelijkberechtiging van het Fries. In 2018 heeft DINGtiid Rijk en provincie geadviseerd over de nieuwe BFTK. Minister Ollongren van BZK kwam op 30 november 2018 naar Fryslân om met commissaris van de Koning Brok en gedeputeerde Poepjes de nieuwe BFTK te ondertekenen. In deze BFTK zijn de ambities uitgesproken voor de...

Lees verder »