Mantelzorgcafé met Leendert Adema, workshop massagetechnieken

Woensdagavond 17 april geeft Leendert Adema een workshop massagetechnieken. Inter-menselijk contact is voor hem de basis van waaruit hij werkt. De kern waar het om draait bij massage is het samenbrengen van lichaam en geest. Vanavond krijgt u van Leendert een kijkje in de keuken van de masseur. U gaat naar huis met een aantal laagdrempelige massagetechnieken. Voor wie wil, is er gelegenheid om zelf een korte massage te ontvan-gen.Bent u mantelzorger en bent u benieuwd naar wat u kunt leren over massage? Wij zien u graag. De avond begint om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 21.15 uur. Adres: MFC De Beijer in Rinsumageast. Graag vóór 17 april opgeven bij Baukje Brander. U kunt zich opgeven via info@het-bolwerk.eu (o.v.v. mantelzorgcafé 17 april) of via 0519-29 22 23. Aan deze bijeen-komst zijn geen kosten verbonden.Deze avond wordt u aangeboden door Welzijn Het Bolwerk, Timpaan Welzijn, Elkander en Thuiszorg Het Friese...

Lees verder »