Toeristisch Netwerk bijeen voor informatieuitwisseling en kennismaking

NIJ BEETS – Stichting Toeristisch Netwerk De Friese Wouden houdt op maandag 15 april in Open-luchtmuseum ’t Damshûs in Nij Beets een informatiebijeenkomst en foldermarkt voor toeristische ondernemers, overheden en organisaties uit de gemeenten Heerenveen, Ooststellingwerf, Opster-land, Smallingerland en Weststellingwerf. Deze informatiebijeenkomst is hét moment voor toeristi-sche partijen om zich uit te spreken over de toekomst van de regiomarketing van het gebied. Voorzitter Gerard Wolters van Stichting Toeristisch Netwerk De Friese Wouden roept alle betrokke-nen op zich aan te melden voor deze avond: ,,Met een vrij nieuw bestuur en een nieuwe gebiedsre-gisseur is dit hét moment voor toeristisch ondernemers om zich te laten horen en om imput te geven betreffende de toekomst van de regiomarketing van Zuidoost Friesland.” Programma Tijdens de informatiebijeenkomst wordt er onder andere teruggekeken op Leeuwarden-Fryslân 2018, wordt er verteld over de diverse projecten rondom de Turfroute en wordt er een update gegeven omtrent de huidige status...

Lees verder »