Op ‘e nij gjin ûntheffing foar útbrieden ljipaaien

Age de Jong en Willem Bogtstra krije gjin ûntheffing om ljipaaien yn in briedmasine út te brieden. Lês mear oer: Op 'e nij gjin ûntheffing foar útbrieden ljipaaien.

Lees verder »