Advies voor coalitie algemeen bestuur Wetterskip Fryslân bekend

Informateur Sjoerd Galema adviseert voor het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân een coalitie te vormen die bestaat uit CDA, Lagere Lasten Burger, VVD, ChristenUnie en Geborgde zetels Ongebouwd en Bedrijven. De beoogde coalitiepartijen vertegenwoordigen 13 van de 25 zetels in het waterschapsbestuur.Uit de informatieronde bleek dat de zes geadviseerde coalitiepartijen zowel qua programma inhoud als aanpak goed bij elkaar passen. Informateur Sjoerd Galema: ‘Vrijwel alle partijen hebben een vergelijkbaar beeld van de inhoudelijke opgaven van Wetterskip Fryslân op het gebied van klimaatverandering, financiën en aanpak van het waterbeheer. Alle partijen zoeken hierbij meer samenwerking met de omgeving. Alleen kiezen de coalitiepartijen voor een geleidelijke aanpak van de opgaven in nauwe samenwerking met belanghebbenden. Zij leggen het accent op doelmatig en kostenbewust werken, met ruimte voor eigen verantwoordelijkheid van de omgeving.’Verschillen partijenDe Partij van de Arbeid en de FNP delen de inhoudelijke opgaven en de samenwerking met de omgeving. De omstandigheden...

Lees verder »