Duurzame ontwikkeling Klaverblad Noordoost: bedrijventerrein, zonnepark en landbouw

HEERENVEEN – Het Klaverblad Noordoost kan het best ontwikkeld worden tot een combinatie van bedrijventerrein, zonnepark en duurzame landbouw. Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om geld uit te trekken voor de verdere ontwikkeling van het 120 hectare grote gebied. Wethouder Jaap van Veen: “We gebruiken de uitkomsten van de bijeenkomsten Sinnetafel als vertrekpunt voor de planontwikkeling. In het gebied is uiteindelijk ruimte voor 40 hectare bedrijventerrein, 30 hectare zonnepark en 50 hectare duurzame landbouw”. Samenwerking Voor de ontwikkeling van het zonnepark zoeken we de samenwerking met Lokale Energie corporaties. Enerzjykooperaasje Aldeboarn, Us AEngwirden en Duurzaam Akkrum Nes hebben al aangegeven graag met de gemeente mee te denken en als partner mee te werken. Hoe het zonnepark vorm kan krijgen, wordt onderzocht. Banenmotor van Fryslân Als banenmotor van Fryslân is het voor Heerenveen belangrijk om voldoende bedrijfsgrond beschikbaar te hebben. De provincie heeft kort geleden ingestemd...

Lees verder »