Schoolkinderen (her)ontdekken eendenkooien

Bijna 300 kinderen gaan dit voorjaar met hun klas op excursie naar een eendenkooi in het Noorden. De excursies zijn onderdeel van het nieuwe lesprogramma ‘Eendenkooi’ voor groepen 7 en 8. Het lespakket is ontwikkeld na een grootschalig herstelproject van eendenkooien langs de waddenkust.Iedereen kent de uitdrukkingen ‘de pijp uit gaan’ en ‘achter de schermen werken’. Maar minder bekend is dat ze verwijzen naar het werk van een kooiker, in een eendenkooi; een landschapselement dat net zo onbekend is. En dat is niet zo gek; eendenkooien liggen verscholen in het landschap achter een rij bomen en er heerst al eeuwenlang rust en stilte door het afpalingsrecht.Eendenkooien typisch voor kustgebiedEendenkooien komen in heel Nederland voor, maar vooral in de kustprovincies en het rivierengebied. Ooit waren er 142 eendenkooien langs de waddenkust, nu zijn er nog maar dertig. Stichting Erfgoed & Publiek heeft een lesprogramma ontwikkeld waarmee leerlingen deze ‘verborgen parels’ kunnen...

Lees verder »