Categorie: Smallingerland

Omgevingsvisie: Duurzaamheid

Hoe ziet het leven er in onze gemeente over 10 à 20 jaar uit Dit toekomstbeeld heet omgevingsvisie...

Tegel eruit, plant erin

Iedereen kan eenvoudig een steentje bijdragen aan een groenere leefomgeving: met een tegel eruit en een plant erin!...