Kollum: “Doarpen”

"Je dogge it allegear wolris yn in petear Dan sis je ynienen ”as we it no ris sa dogge, soenen we dêr ek ris nei sjen kinne” Hayo Apotheker die...